NEO Centrum Językowo-Edukacyjne

ul. 3 Maja 7A/2 (pomiędzy szkołą podstawową a UMiG)
32-005 Niepołomice

Telefon: 887 663 000

Email: neoedukacja@gmail.com

www.neo-edukacja.pl

Numer rachunku bankowego NEO Centrum Językowego-Edukacyjnego:
31 1160 2202 0000 0002 2385 8010
Bank Millenium, Oddział w Niepołomicach